Zimní stadion Klatovy : VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Cesta: Titulní stránka > Veřejné bruslení

Kontakty

Zimní stadion Klatovy, o.p.s.
Nerudova 721
339 01 Klatovy III.

Tel.: +420 376 311 845
        +420 376 315 052 

e-mail: zsklatovy@seznam.cz

 

 

Zimní stadion:
ing. Pavel Kaňák
+420 777 699 721
e-mail:
zsklatovy@seznam.cz

Ubytovna: 
ing. Pavel Kaňák 
+420 777 699 721
e-mail:
ubytovna-zs-klatovy@seznam.cz

 

Facebook

Zákaz kouření

Vážení návštěvníci, dle ustanovení §8 zákona 379 ze dne 19.8.2005 platí ve všech prostorách sportovních zařízení ZÁKAZ KOUŘENÍ. Žádáme Vás proto o dodržování tohoto zákazu na našem zimním stadionu.

Veřejné bruslení

    
Upozorňujeme návštěvníky Veřejného bruslení, že jsou povinni dodržovat
nařízení vlády ČR 
a opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
související s omezením šíření COVID-19 a aktuálně platné podmínky
vstupu na zimní stadión.


Prosíme návštěvníky volného bruslení, aby si s předstihem připravili doklady
(očkování, prodělání Covid) k prokázání níže uvedených podmínek vstupu.
Urychlí a usnadní se tím proces zakoupení vstupenky. Děkujeme za pochopení.

Program volného bruslení:
     
     12.03.2022      14,30 - 16,00 hod.
    19.03.2022      13,15 - 14,45 hod.
    26.03.2022      18,00 - 19,30 hod.
    27.03.2022      11,30 - 13,00 hod.          

     
    
    

Podmínky pro vstup na volné bruslení:

Zákaz vstupu do prostor zimního stadionu osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, jednu z následujících podmínek: 

1. Potvrzení o očkování proti onemocnění Covid-19 (14 dnů po plně dokončeném očkování) 

2. Potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19) 

3. Jsou v tzv. fázi zahájeného očkování a prokáží se u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který absolvovaly nejdéle před 72 hodinami 

4. Osoby ve věku 13 – 18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované) se mohou prokázat u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který absolvovaly nejdéle před 72 hodinami

 

Návštěvník je povinen organizátorovi akce splnění podmínek aktuálního Mimořádného opatření MZ při kontrole prokázat.

Kontrolu jsou oprávněni provádět pořadatelská služba, recepční služba.

V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na akci, nebo jí z akce vykázat.

 

     

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENAUpozornění návštěvníkům volného bruslení:
Vzhledem k tomu, že část návštěvníků volného bruslení opakovaně porušuje Návštěvní řád volného bruslení a svým chováním omezuje a ohrožuje ostatní návštěvníky, byla do prostor zimního stadionu instalována web kamera. Bude - li se porušování Návštěvního řádu opakovat, budou viníci identifikováni.
Věříme, že tento krok přispěje k bezpečnosti návštěvníků volného bruslení.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ